سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر ساده

این سکسیونر ها غیر قابل قطع زیر بار بار بوده و جهت نصب در پشت دژنکتور (گازی ، روغنی و خلاء ) می باشد . که ضریب اطمینان در واقع خاموشی بالاتر برود که اگر اپراتوری مشغول کار در سلول 20 کیلوولت بود و ناخدا آگاه اپراتور دیگری دژنکتور را وصل کرد به دلیل اینکه سکسیونر ساده قطع بوده برق وارد مدار نمیشود .

این نوع سکسیونر ساده جهت نصب در سلول های بیست کیلوولت سنتی می باشد .

مشخصات فنی سکسیونر ساده ایران سوئیچ

ولتاژ نامی :             20 کیلوولت

جریان نامی :           630 آمپر

جریان اتثال کوتاه :    20 کیلوآمپر

 

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

سکسیونر ساده ایران سوئیچ

 

 

خرید سکسیونر ساده ایران سوئیچ

جهت خرید سکسیونر  ساده کلیک کنید 

 

 

مشخصات فنی سکسیونر ساده , کاتالوگ سکسیونر ساده ایران سوئیچ , قیمت سکسیونر ساده , کاتالوگ سکسیونر , دانلود کاتالوگ سکسیونر ساده , خرید سکسیونر ساده , انواع سکسیونر , ابعاد سکسیونر ساده ، سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار, سکسیونر 20 کیلوولت , سکسیونر ساده 20 کیلوولت , سکسیونر ساده 630 آمپر , دیسکانکتور غیر قابل قطع ,  دیسکانکتور ساده ,